Zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla pro zpracování informací o vás, včetně osobních údajů a cookies, tzn. cookies.


1. Obecné informace

 1. Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované na adrese URL: casino-super-cat.com .
 2. Provozovatelem webu a správcem osobních údajů je: Alexander Garski.
 3. E-mailová kontaktní adresa provozovatele: [email protected]
 4. Provozovatel je Správcem Vašich osobních údajů v souvislosti s údaji poskytnutými dobrovolně na Webu.
 5. Web používá osobní údaje pro následující účely:
  1. Provozování systému komentářů.
  2. Prezentace nabídky nebo informací.
 6. Web získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. Prostřednictvím údajů zadávaných dobrovolně do formulářů, které se zadávají do systémů Provozovatele.
  2. Ukládáním souborů cookie do koncových zařízení (tzv. „cookies“).

2. Vybrané způsoby ochrany dat používané Provozovatelem

 1. Místa přihlašování a zadávání osobních údajů jsou chráněna v přenosové vrstvě (SSL certifikát). V důsledku toho jsou osobní údaje a přihlašovací údaje zadané na webové stránce šifrovány na počítači uživatele a lze je číst pouze na cílovém serveru.
 2. Za účelem ochrany dat Provozovatel pravidelně pořizuje záložní kopie.
 3. Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru, který Provozovatel používá ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace programových komponent.

3. Hosting

 • Web je hostován (technicky udržován) na serveru provozovatele: jiné společnosti.

4. Vaše práva a další informace o tom, jak údaje používat

 1. V některých situacích má Správce právo předat Vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro splnění povinností pro Správce. To platí pro tyto skupiny příjemců:
  1. provozovatelé systému komentářů.
 2. Vaše osobní údaje zpracovává Správce nejdéle po dobu nezbytně nutnou k výkonu souvisejících činností uvedených v samostatných předpisech (např. Pokud jde o marketingové údaje, údaje nebudou zpracovávány déle než 3 roky.
 3. Máte právo požadovat od Správce:
  1. přístup k vašim osobním údajům,
  2. jejich náprava,
  3. vymazání,
  4. omezení zpracování,
  5. a přenositelnost dat.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) proti zpracování osobních údajů za účelem výkonu oprávněných zájmů sledovaných Správcem, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné právní předpisy. oprávněné důvody pro zpracování vašich zájmů, práv a svobod, zejména zjišťování, šetření nebo obhajování nároků.
 5. Proti postupu Správce se lze odvolat k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz Webu.
 7. Ve vztahu k Vám mohou být činěny úkony spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy a za účelem provádění přímého marketingu Správcem.
 8. Osobní údaje nejsou předávány ze třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Webové stránky shromažďují informace poskytnuté dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů, pokud jsou poskytnuty.
 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Webová stránka může v některých případech ukládat informace usnadňující propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář. V tomto případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř adresy URL stránky obsahující formulář.
 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem vyřízení poptávky služby nebo obchodního kontaktu, registrace služeb apod. Kontext a popis formuláře pokaždé jasně informuje, k čemu slouží.

6. Protokoly správce

 • Informace o chování uživatelů na webu mohou podléhat protokolování. Tyto údaje slouží ke správě webu.

7. Relevantní marketingové techniky

 1. Provozovatel využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, uživatel může prohlížet a upravovat informace odvozené z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Provozovatel používá remarketingové techniky, které umožňují přiřazovat reklamní sdělení k chování uživatele na webu, což může vyvolávat iluzi, že osobní údaje uživatele slouží k jeho sledování, ale v praxi nedochází k předávání osobních údajů od Provozovatele provozovatelům reklamy. Technologickou podmínkou pro takové činnosti je povolení cookies.
 3. Provozovatel používá Facebook pixel. Tato technologie znamená, že Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že daná osoba v něm registrovaná používá Webové stránky. V tomto případě se vychází z údajů, u kterých je sám správcem, žádné další osobní údaje Provozovatel Facebooku neposkytuje. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení uživatele.
 4. Provozovatel využívá řešení, které zkoumá chování uživatelů vytvářením tepelných map a zaznamenáváním chování na webu. Tyto informace jsou před odesláním provozovateli služby anonymizovány, aby nevěděl, jaké fyzické osoby se týkají. Zejména se nezaznamenávají hesla a další osobní údaje.
 5. Provozovatel používá řešení, které automatizuje provoz webu ve vztahu k uživatelům, např. může po návštěvě konkrétní podstránky zaslat uživateli e-mail, pokud souhlasil se zasíláním obchodní korespondence od Provozovatele.
 6. Provozovatel může využívat profilování ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů.

8. Informace o cookies

 1. Web používá soubory cookie.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjektem, který umísťuje cookies na koncové zařízení Uživatele Webu a získává k nim přístup, je provozovatel Webu.
 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. udržování relace uživatele Webu (po přihlášení), díky kterému uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
  2. dosažení cílů uvedených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
 5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.
 6. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele Webu mohou využívat i subjekty spolupracující s provozovatelem Webu, zejména tyto společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter ( Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa cookies – jak v praxi vyjádřit a odvolat souhlas?

 1. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může ztížit a v extrémních případech může znemožnit používání webových stránek.
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:
 • Okraj
 • internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Mobilní zařízení:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

Tato šablona zásad byla vygenerována bezplatně pro informační účely na základě našich znalostí, průmyslových postupů a právních ustanovení platných k 14. 8. 2018. Před použitím šablony zásad na webu doporučujeme zkontrolovat. Vzorec je založen na nejběžnějších situacích na webových stránkách, ale nemusí odrážet úplnou a přesnou specifičnost vašeho webu. Vygenerovaný dokument si pozorně přečtěte a v případě potřeby jej přizpůsobte své situaci nebo vyhledejte právní radu. Neneseme odpovědnost za důsledky použití tohoto dokumentu, protože pouze vy máte vliv na to, zda jsou všechny informace v něm obsažené pravdivé. Všimněte si také, že i ty nejlepší zásady ochrany osobních údajů jsou pouze jedním z prvků vašeho zájmu o osobní údaje a soukromí uživatelů na webu.

Search for: